AD1500

Kako su područja mojih interesa koja uključuju fotografiju i video poprilično široka i raznolika, tako su se i kanali distribucije tog stvaralaštva raspršili. Kvalitetno, paralelno vođenje nekoliko web stranica iziskivalo je dosta vremena, a na koncu je dovodilo samo do zbunjivanja publike.

Nakon podužeg promišljanja odlučio sam svoj projekt povijesnog foto/video bloga inkorporirati na ovu stranicu i tako na jednom mjestu objediniti sav svoj rad.

Domena ad1500.com.hr ostat će aktivna sa svim objavljenim radovima, a novi sadržaji s povijesnom tematikom bit će distribuirani  putem moje glavne stranice pod brendom AD1500.

Stranica AD1500 nastala je kao međupostaja u mojem fotografskom i video razvoju kada sam ponajviše bio fokusiran na povijesne teme i želio kao prvo  snimiti dokumentarac o utvrdama gore Ivančice. Zatim se interes proširio na ostale teme slične tematike prezentirane u blogovskom stilu dok konačno nisam uvidio da nijedan aspekt mog kreativnog rada nije priča za sebe, već da svi oni čine mene kao osobu i autora. Stoga nema boljeg rješenja nego sve što stvaram objediniti pod jednim imenom. Mojim imenom.